Tây Ban Nha vs Na Uy: Khởi đầu như mơ; Bài toán 'NO' Haaland