Tăng giá vé 200%, LĐBĐ Indonesia nói không có lợi nhuận