Tân HLV tuyển Việt Nam sẽ phải chịu thêm thất bại?