'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal