Tân binh tranh chấp quyết liệt; Chelsea sẵn sàng chiến Villa