Tân binh tỏa sáng rực rỡ ngày PSG vùi dập Marseille