Tại Tottenham, Mourinho đã tìm được "trò cưng" mới