Spurs tiến sát tiền đạo từng xuất sắc nhất châu Âu