Southgate được khuyên xếp sao trẻ M.U đá cặp Declan Rice