SỐC! Saka và Odegaard có thể vắng mặt trước Bayern