SỐC! 'Cạn tàu ráo máng', Juventus ép Allegri chịu thiệt phí đền bù