'Số 10' của MU là nguồn cảm hứng để Maddison tới Tottenham