Sir Alex từng phá lệ để mang về một tiền đạo cho M.U