"Sir Alex nói đưa bóng cho cậu ấy và Man Utd sẽ vô địch"