Siêu dự bị bùng nổ, M.U thắng nghẹt thở phút bù giờ