Sesko được kỳ vọng trở thành Haaland 2.0 tại Emirates