Sẽ thành lập đội tuyển sinh viên Việt Nam dự giải quốc tế