Scholes chọn ra "tia sáng" duy nhất của MU trước Bournemouth