Schmeichel: "Cậu ấy sẽ trở thành tài sản quý giá của Man United"