Scamacca lập kỷ lục mới sau khi ghi cú đúp vào lưới Liverpool