Sau Varane, MU cần chốt nhanh 2 thương vụ quan trọng