Sau tất cả những gì đã làm, Pep xứng đáng được tôn trọng