Sau tất cả, MU dùng "vũ khí cũ" đánh bại Liverpool