Sau Messi, đến lượt Neymar và Shakira gây sốt cho Miami