Sau khi 5 HLV này từ chối, Barca mới phải mời đến Setien