Sau John Stones, Pep sẽ có thêm phát kiến ảo diệu mùa giải mới?