Sau 3 năm, dự đoán của Ferdinand về Arsenal hoàn toàn chính xác