Sao U23 Việt Nam tỏa sáng, biến Hà Nội thành cựu vương