Sao trẻ Barca vui đến quên ăn quên ngủ sau khi ghi bàn thắng đầu tiên