Sao thất sủng Bayern lọt vào mắt xanh Barca và Real