Sao nhập tịch tràn ngập, chuyên gia bóng đá Indonesia nói đắng chát