Sao M.U chói sáng, Barca ôm hận trước đội áp chót bảng