Sao Man City tạo nên bước ngoặt lịch sử trước tuyển Đức