Sao Liverpool lý giải việc "sao chép" kiểu ăn mừng của Van Dijk