Sao Juventus đáp trả Luca Toni: "Anh ấy chẳng biết gì"