Sao 'du học' Bundesliga tự tin khẳng định bản thân cùng U23 Việt Nam