Sao ĐT Việt Nam bị ném đá; Indonesia xấu hổ vì phân biệt chủng tộc