Sao Chelsea làm nên lịch sử ở World Cup, Milan quyết tâm theo đuổi