Sao Brazil muốn nhập tịch; Nguyễn Filip nói về cầu thủ V-League