Sao Arsenal tìm thấy lối thoát hiểm với một điều kiện