Sao Arsenal tiết lộ lý do không thể tỏa sáng ở La Liga