Sao Arsenal ở Ligue 1: Người đua Vua phá lưới, kẻ bị đuổi khỏi sân tập