Saliba tạo cơ hội cho 'người thừa' của Arsenal hóa người hùng