Saka sa sút, đã đến lúc Arteta sử dụng 'vụ cướp' tháng Giêng?