Rooney ca ngợi quyết định của Southgate về sao Chelsea