"Ronaldo khẳng định tôi sẽ yêu anh ấy trong 2 tháng"