Ronaldo chiến đấu với Bồ Đào Nha: Triều đại mới, kỷ lục mới