Romano xác nhận, cầu thủ gắn bó 9 năm rời M.U hè này