Romano: "Cậu ấy có mối quan hệ tuyệt vời với Ten Hag, muốn ở lại M.U"