Rời M.U, "vật tế thần" của Kim Min-jae được săn đón nhiệt liệt